رؤیای چینی

  • «رویای چینی» یا «رؤیای چین» شعار اصلی شی جین‌پینگ، رئیس جمهور و رهبر حزب کمونیست چین است که بلافاصله پس از به قدرت رسیدن در اواخر سال 2012  مطرح شد.  شی رؤیای چینی را جوان سازی ملت چین دانست و برای تحقق آن دو هدف صد ساله تعیین کرد که به اهداف دو سده‌ای یا دو صد سالگی معروف شد. هدف اول، تبدیل کردن چین به یک «جامعه نسبتاً مرفه» تا صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست در سال 2021  بود که در همان سال محقق شد و چینی‌ها دست‌یابی به این هدف را جشن گرفتند. هدف دوم این است که چین در صدمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق در سال 2049 به یک کشور سوسیالیستی مدرن تبدیل شود که کاملا مرفه، نیرومند، دموکراتیک، پیشرفته ازنظر فرهنگی و هماهنگ در همه زمینه‌ها و جهات باشد. هسته مرکزی رؤیای چینی شی جین‌پینگ، اقتصاد بوده است. ازنظر شی و حزب کمونیست تا زمانی که چین نتواند رشد اقتصادی بالایی را برای دهه‌های آینده حفظ کند، قدرت ملی آن تضعیف می‌شود، استانداردهای زندگی کاهش و بیکاری افزایش می‌یابد و پیامدهای بالقوه ناگواری برای مشروعیت حزب در چشم مردم ببار خواهد آورد.
  • «رویای چینی» همچنین نام کتابی است مشتمل بر سخنرانی‌ها و مقالات شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور و رهبر حزب کمونیست چین از سال 2013 تا 2018 با عنوان کامل «رویای چینی؛ پیرامون ساخت جامعه‌ای انسانی با آینده‌ای مشترک» این کتاب توسط محمدرضا نوروزپور ترجمه و با مقدمه‌ دکتر فریدون وردی نژاد سفیراسبق ایران در چین توسط انتشارات فرهنگ مانا منتشر شده است.