شنبه 28 مهر 1397

شکروی، شادمان

متولد 1343، تهران، دکترای فلسفه زیست شناسی، دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، رییس مرکز نویسندگی خلاق جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، مدرس نویسندگی خلاق، داستان کوتاه، تفکر خلاق در ادبیات در دانشگاه شهید بهشتی / نویسنده مقالات متعدد در مجلات علمی و فرهنگی