۵ نفر
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۵
آیا چوب قانون می‌تواند چالش مهریه را حل کند؟

حسب اخبار واصله مجلس در صدد ارائه طرح و تصویب قانونی است با محوریت موضوع و مسئله ی تکراری مهریه.

در طرح مذکور آمده است؛ بابت هر یک سکه اضافه بر110عدد درصدی از ارزش ریالی سکه ی مازاد به عنوان حق اجرا اخذ شود!اگر هدف از این قاعده ایجاد مانع در تعیین مهریه بیش از110عددسکه است باید عرض شود که این طریقی ناصواب است چراکه:
عبارت  واصطلاح مهریه  که از آن به عنوان حق مسلم زوجه در عقد نکاح یاد می کنند از جمله واژگانی است که به کرات در قوه مقننه و قضائیه راجع به آن بحث می شود.موضوعات حول محور مهریه به منزله چالش اصلی محاکم خانواده و مسائل مربوط به حقوق خانواده زمینه ساز بحث‌ و مذاکرات متنوعی است.گویی در حقوق خانواده و روابط زوجین هیچ مسئله ی مهمی جز همین مهریه وجود ندارد.

قوه مقننه و قضاییه طوری به مسئله ی مهریه می پردازند که انگارتنها مسئله ی قابل اهمیت در خانواده ها ی ایرانی همین مهریه است و تربیت و حضانت فرزندان، تامین معاش، امنیت اجتماعی خانواده،امنیت شغلی سرپرست خانواده، تامین مسکن،ایجاد شغل مناسب برای سرپرست خانواده وتعلیم و تربیت اعضاء خانواده از والدین تا فرزندان از ضروریات خانواده نیست.در قانون اساسی جایگاه و مرتبه ای که برای خانواده در نظر گرفته شده مبین اهمیت ارکان تشکیل دهنده ی خانواده است که همین اهمیت در قانون مدنی به عنوان حقوق ناشی از زوجیت و تشکیل خانواده ظهور و بروز دارد از جمله اینکه زوجین را مکلف به تشریک مساعی در حفظ کیان خانواده می‌داند و یکی از شاه راه‌های تحقق این تکلیف داشتن امنیت اجتماعی است  که در تامین معاش،تحصیل ،مسکن وشغل و...ظهور می کند. چگونه است که تنها بحث و دغدغه برخی صاحبنظران حاضر در حاکمیت حول محور مهریه می چرخد ؟ پربیراه نیست که بگوییم چنانچه به عوض این میزان بحث راجع به تحدید طرق وصول مهریه به فرهنگ سازی و ایجاد زمینه‌های مناسب اخلاقی نزد خانواده ها پرداخته می‌شد امروز چالشی به نام مهریه یا بازداشت و زندانی کردن مردان بابت بدهی مهریه نداشتیم.

چگونه است که در نظام مزین به نظام اسلامی زن به عنوان همسر و مادر خانواده تنها ملجاء وحقوقی که برای خودش در نتیجه ی عقد نکاح متصورمی داند همین مهریه است  که به عنوان ابزار و اهرم فشار بر مردی می داند که روزی عاشقانه و دلباخته وی بر سفره عقد نکاح او نشسته با طیب خاطر و رضایتِ خاطر قبلتُ گفته است .

بیاییم برای یک بار هم که شده  به عوض پرداختن به موضوعاتی که  پس از اجرای مهریه مطرح می شود به ریشه یابی  این مسئله بپردازیم که چراتا این میزان موضوع مهریه در محافل خانوادگی و محاکم قضایی مهم جلوه می کند؟ کاش به عوض این همه تلاش درارائه طرح و لوایح با محوریت محدود کردن حقوق ناشی از تعیین و اجرای مهریه برای ریشه یابی موضوعات اخلاقی و شرایط تربیتی خانواده ها ایده و طرح ارائه می کردیم.مقایسه نه چندان سخت آمارپرونده‌های مطالبه مهریه در همین ۴ دهه پس از انقلاب می تواند به ما راهکارهای قابل اعمال و اجرایی نشان دهد که هیچ نیازی به بایدها و نباید هایی در تعیین مهریه و الزامات خارج از قواعد حقوقی نداشته باشیم. بهترین راهکار قابل اجرا و اعتماد در بحث مهریه بررسی و شناسایی ریشه ی اصلی مبنا و دلیل تعیین میزان مهریه در خانواده هاست .

این تصور که الزام زوجین (زوج یا زوجه )به پرداخت درصدی از ارزش سکه هایی  که بیشتر از ۱۱۰ عددبه عنوان مهریه تعیین شده راهکار ومانعی است در تعیین مهریه به کمتر از110عدد سکه تصوری است اشتباه، مطمئن باشید هنوز مصوبه مجلس به روزنامه رسمی نرسیده راه درو های متفاوتی را خانواده‌ها برای آن خواهند یافت همان خانواده‌هایی که به مهریه های بالاتر از110عددسکه اعتقاد دارند ،برای برون رفت از این مسئله نیز راهکاری پیدا خواهند کرد.

لذا پیشنهاد می‌شود پیش ازپرداختن به چنین طرحی و تبدیل آن به قانون،صاحبنظران حقوق خانواده،کارشناسان علوم اجتماعی خاصه حوزه مطالعات زنان و...را طرف مشورت قرار داده در قالب طرحی پژوهشی به جستجوی راهکاری عملیاتی در جهت برون رفت از این چالش بپردازید.

به کرات از سوی اندیشمندان حقوقی کشور این موضوع تذکر داده شده که قوه مقننه محل انشاء قانون نیست  بلکه قوه مقننه محل تصویب قانون است. انشاء و ایجاد قاعده حقوقی و قانون در اختیار و صلاحیت صاحبنظران و اندیشمندان حوزه ی مربوطه است این تصور که نمایندگان مجلس با فرض داشتن عالی ترین مدارک علمی قادر هستند راجع به همه موضوعات انشاء حکم و قانون کنند تصوری اشتباه،مغایر با اصول و فنون قانون نویسی است.برای یک بارهم که شده به تئوری و فرضیات اثبات شده در علم حقوق توجه کرده پیش از انشاء قاعده ای  از صاحب نظران آن حوزه مشاوره ای مبتنی بر مستندات قابل اعتنا اخذ کنید.

فی المثل در همین مسئله مهریه از استادان حقوق خانواده، جامعه شناسان،کارشناسان مطالعات زنان،روانشاسان و.. بخواهید تادرقالب طرح پژوهشی یافته ها وراهکارهای خروج از چالش مهریه را ارائه کنند،یقین بدانید جماعت دانشگاهی بدون کمترین توقعی دست به کار شده مبتنی برمختصات علمی لازم و شرایط فرهنگی و اخلاقی جامعه ایرانی ایده و طرحی ارائه خواهند کرد که پیش از آنکه به عنوان قانون الزام آور باشد نزد خانواده قاعده ای قابل احترام خواهد بود چراکه خروجی طرح عصاره ی اخلاقیات و ارزش هایی است که خانواده ی ایرنی آن را پذیرفته و با آن خو گرفته است.

تجربه ثابت کرده با چوب قانون نمی‌توان روابط زوجین را تنظیم و تعدیل کرد شاهد این ادعا تکثرآیین نامه ها و بخشنامه هایی است که به کرات حول مسئله مهریه انشاء اما آنچنان عبث وبلااثر بوده که مجدد به فکر طرح و ایده ای جدید هستیم.

 در حوالی دهه 80 عده ای ازحقوقدانان و وکلای کانون وکلا  طرح و پیشنهادی راجع به تکلیف زوج به بیمه کردن زوجه و پرداخت حقوق ماهیانه ای منطبق بر قانون کار و ضوابط صندوق تامین اجتماعی ارائه کردند تا به عنوان جایگزین مهریه مورد بررسی قرار گیرد، اگرچه طرح مذکور نرسیده به بهارستان به کاغذ پاره ای تبدیل شد اما همین اندیشه مبین این مسئله است که  وکلای کانون وکلا با پشتوانه ی یک قرن تجربه حضور در عدلیه ایران در شناسایی چالش ها و اصلاح ساختار خانواده و حقوق زوجین کمک قابل توجهی به دستگاه حاکمیتی کنند.وکلای کانون وکلا می توانند با پشتوانه ی یک قرن تجربه ی حضور در عدلیه ایران در شناسایی چالش ها واصلاح ساختار خانواده و تامین حقوق زوجین کمک قابل توجهی به دستگاه های حاکمیتی کنند.

لازم است بی پرده و شفاف عرض شود که بهتر است در انشاء مقررات و ارائه طرح و لایحه طریق و روش پیشین را کنار گذاشته مبتنی بر علم روز دنیا برای یکبار هم که شده آنچه را که به عنوان طرح مدنظر دارید به عنوان مسئله و موضوع طرح پژوهشی نزد سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن ها ، کانون وکلا و سایر اشخاص حقوقی-حقیقی متخصص و مرتبط سپرده ،خروجی حاصل از پژوهش های صورت گرفته را با آنچه پیشتر در مجلس مطرح بوده،مورد تطبیق و بررسی قرار دهید آنگاه مزیت اعتماد به دانش روز دنیا را خواهید دید.

* وکیل دادگستری

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1556972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 31
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  7 7
  میخان در قانون جدید سقف مهریه رو ۱۴ کنن نه ۱۱۰. همین الانشم سقف مهریه ۱۱۰ هست و بالای ۱۱۰ سکه زندان نداره. این وکیل خیلی بیسواد تشریف دارن. چطوری وکیل شده وقتی از چنین قانون ساده ای خبر نداره؟!
  • سجاد IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
   0 0
   دوست عزیز ایشون انسان نه تنها انسانی مطلع و متبحر در کارشان هستند، بلکه به لحاظ اخلاقی هم فردی مقبول در جامعه هستن. در مورد مطلبی که شما فرمودید، بله احتمالا سقف رو بر چهارده سکه میگذارند، ولی این به معنی این نیست که فرد نمیتواند بیش از این مقدار را در سند ازدواج قید کند. شما هر تعداد سکه که مایل باشید را میتوانید در سند قید کنید ولی طبق قانونی احتمالی جدید اگر حداقل که همان 14 سکه است را پرداخت نکنید شامل جلب می شود. وگرنه اگر فرد توان پرداخت داشته باشد هر تعداد قید شده باشد را از او می گیرند.
 • RU ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  18 7
  مثل کشورهای متمدن جهان، مهریه نباید وجود داشته باشد. مهریه توهین به شخصیت زن است، زن کالا نیست که فروخته شود! در عوض، هنگام طلاق، هر آنچه را که زن و شوهر در طول زندگی مشترک بدست آورده اند بینشان تقسیم شود. اینطوری کارگر مهریه صد سکه ای نمیگذارد که بعدا از پس پرداختش هم برنیاید و به زندان بیافتد. و فرد ثروتمندی که بالطبع به قانون هم آگاهی دارد دیگر نمیتواند با مهریه چهارده سکه ای زنش را گول بزند. و علاوه بر تقسیم داراییها هنگام طلاق، نفقه زن تا آخر عمرش باید بر عهده شوهر سابقش باشد مگر اینکه زن دوباره ازدواج کند یا شغل پیدا کند یا هنگام طلاق شاغل باشد که در اینصورت نفقه اش از عهده شوهر سابقش ساقط میشود.
  • NL ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
   0 3
   مثل کشورهای متمدن جهان ، حق طلاق ، حق تحصیل ، حق کار ، حق خروج از کشور ، حق حشانت فرزند و... رو هم میدن ؟ که در مرود مهریه متمدن شدید ؟ خخخخ مهریه توهین به زن هست ، گرفتن حقوق اولیه انسانیش توهین نیست ؟ نصف مرد حساب کردنش توهین نیست ؟
  • محمد هادی جعفرپور IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
   6 0
   درود اگر مطلب آن دوستمون درست خوانده بود متوجه می شدند،از لطف شما ممنونم. طرحی در مجلس مطرح است که بابا هر یک سکه مازاد بر۱۱۰تا در همان روز عقد مبلغی حدود ۵درصد از ارزش سکه های مازاد دریافت کنند
 • DE ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  7 7
  مهریه اجبار قانونی ندارد و قانون نمی تواند آن را اجباری یا لغو بکند ، فقط می تواند سقف آن را مثلا 5 سکه اعلام بکند تا مردان ساده لوح و عاشق پیشه ای که فریب می خورند بخاطر بالاتر از 5 سکه به زندان نروند و مجبور به پرداخت بیش از این تعداد نباشند ..
 • IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  16 16
  آی آی آی!!!! دیگه وقتی قانون گذار مرد باشه طبیعیه که بخواد مهریه روهم ازبین ببره به نفع خودش حالا باهزارتا دلایل بنی اسرائیلی!!!!
  • ... IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
   8 0
   الان همه ازدواج میکنن تا بحثشون بشه فرار میکنن خونه پدری و پدر بجای اینکه مشکلو حل کنه میگه فردا مهریه رو اجرایی کن ...و متاسفانه بیشتر مردها بخاطر مهریه زندان هستن زن خیانت میکنه یه زندگیو نابود میکنه و مهریشم اجرایی میکنه و مردیو که زندگیشو نابود کرده و آرزوهاشو به باد داده به زندانم میفرسته واقعا این قانونه؟؟بیشتر طلاق ها الان بخاطر مهریه هست اگه مهریه نباشه زندگی واقعی مشخص میشه کسی ک زندگی میخواد مشخص میشه واقعا الان قانون کامل اشتباه هست و با این قانون روز به روز طلاق و فساد بیشتر میشود
  • IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
   7 1
   مهریه از اول اسلام هم به این مقدار وجود نداشته. جالبه میگن قوانین اسلانی و زن ستیز ولی اگه به اسلام برگردیم مرد حق داره چندین همسر به صورت همزمان داشته باشه بدون اینکه لازم باشه از هیچکدوم اجازه بگیره. اینها رو از اسلام حذف کردن، مهریه های میلیاردی به نفع زنان که هیچ جای اسلام نیست روآوردن و میگن قانون هم به نفع مردان هست!
 • IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  0 3
  شما وقتی که یک کالایی رو میخری همون وقتی که دریافت میکنی پولشم میدی دیگه؟؟؟ ولی وقتی زن میگیری آیا همون موقع مهریه شو میدی؟؟؟؟ نه... پس زن کالا نیست... مهریه درواقع یک پشتوانه برای زن هست که اگه خدایی نکرده شوهر بد از آب دراومد ویا به هردلیل دیگه ای این زن طلاق گرفت یک پولی داشته باشه که حداقل بی سرپناه یا گرسنه نمونه(شاید پدرمادر نداشته باشه یا والدینش قبولش نکنن ویا...) بعدشم اینی که شما میگی اموالشونو نصف کنن خیلی از مردای ایرانی قبول نمیکنن... یا حتی ممکنه قبل طلاق برای فرار از این مورد اموالشونو بنام یکی دیگه کنن... ولی این رو قبول دارم که مهریه باید براساس وضعیت مالی طرف مقابل تعیین بشه... ولی اگر روزی قرار شد مهریه ای درکار نباشه پس باید جهیزیه ای هم از طرف خانواده عروس درکار نباشه...
  • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
   5 0
   اگر زن بد از آب در اومد چطور ؟ حتما میخوای بگی باید چشماشو باز میکرد و درست انتخاب میکرد ؟ خب زن چرا چشماشو باز نکنه ؟
 • ناشناس IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  4 0
  سلام به نظر من واقعا طرح مناسب وخوبی است برای مهریه اگر واقعا نه در حق مرد ونه در حق زن اجحاف شود مثلا 20سکه مهریه باشه ودر عوض حق طلاق وحضانت به زن داده شود
 • مزدک IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  7 1
  همین طمع مهریه گرفتن ومحدود وکلای محترم که برای گرفتن حق الوکاله بیشتر زندگی ها خراب شده وبچها طلاق اضافه متاسفانه
 • مهسا IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  9 0
  مهریه همون حداقل ۵ و حداکثر ۱۴ یا اینکه هر وقت زوجین بعد از عقد و طول زندگی هرچی بدست آوردند تقسیم بشه.کلا مهریه رو حذف کنن.اینحوری دست یسری خانوم های اخاذ و جامعه رو به فساد میکشن،کوتاه و قطع میشه
 • IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  5 1
  حق طلاق و حق حضانت و تقسیم اموال بعد از ازدواج رو قانونی کنید مهریه بخوره تو سرتون..
 • گلی IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  2 3
  این‌وکیل‌اگه‌نظرنمیدادخیلی‌سنگین‌تر‌بود.آخه‌باحقوقهای‌مسخره‌کارفرماها‌‌واوضاع‌بیکاری‌دیگه‌کی‌میتونه‌سکه‌۱۲ملیونی‌پرداخت‌کنه.
 • IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  6 3
  اگه مهریه رو بردارند ، بلا شک ۹۰ درصد مردهای ایرانی زنانشان را طلاق میدهند. بلا درنگ و بدون فوت وقت .
 • متین IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  0 6
  مهریه حق شرعی زن است و تعیین سقف برای آن کار اشتباهی است و پایمال کردن حقوق زن است . زن هر مقدار مهریه که بخواهد می تواند اخذ کند و فراموش نشود که این مقدار مهریه به اجبار به مرد تحمیل نمی شود و خود مرد با مقدار مهریه تعیین شده موافقت می کند . حالا عده ای که حرف ساده لوحی مرد را در هنگام ازدواج مطرح می کنند این ها مسئله تربیتی و بلوغ عقلانی فرد است و دلیل بر محدود کردن مقدار مهریه نمی شود اگر بنابر لحاظ کردن ساده لوحی باشد پس باید برای زنان هم حقوقی از جمله حق طلاق را درست مانند حق طلاق مردان قائل شوندبه همراه یکسری حقوق دیگر که اینگونه کل مسئله حق و حقوق زن و مرد در خانواده دستخوش تغییر می شود و از چارچوب دین اسلام خارج خواهد شد . حقوق زن و مرد در جمهوری اسلامی باید بر اساس قوانین اسلام تنظیم شود که هر دو جنس زن و مرد مورد تکریم قرار گرفته اند . نمی شود در تنظیم حقوق خانواده تنها منافع مردان یا منافع زنان را لحاظ کرد . مهریه حق زن است و می تواند هر مقدار مهریه که خواست مطالبه کند . دادن حقوق ماهیانه به زنان توسط شوهرانشان به جای مهریه یکی کردن بسیاری ازحقوق زنان است و شرعا درست نیست .
 • IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  7 0
  در کشور ما زن یک کالا است که چندین نفر برای مهریه و نفقه و اجرت المثل و... تصمیم می گیرند زن که مراجعه می‌کند به دادگاه یه مدتی دیگه مرد رو تا قرقره تو قرض میندازه که از بانک‌ مرکزی هم کمک بگیره بازهم نمی تونه تو قرضی که اونا انداختن بر بیاد اونوقت میگن برابری از حقوق زنان اونقدر تبلیغ میشه از حقوق مرد هم تبلیغ بشه دیگه نمیشه چون نداره مرد کارش همین که به حساب خانمش فقط پول بریزه که دادگاه محکوم کرد اونا.
 • ایلیا IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  8 0
  همه رو نمیگم ولی رفتار یه سری از شما خانم هارو متوجه نمیشم،از حجاب اسلامی فراری هستید مهریه اسلام ضامن آینده تونه/:
 • سهراب نجاری IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  5 0
  سلام خوبه اگه اینجوری بشه زنها فقط دنبال مهریه ان الان هروقت من باخانم ام به مشگل میخورم هی میگه میرم مهریم و میزارم اجرا نمیدونم مردها چه گناهی کردن ممنون وتشکر اگه پیگیری کنید
 • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  8 2
  خداکنه مهریه. و بردارن زنها قدرتشون با مهریه است به مرد زور میگن مثل اینکه ما برده اشیم یعنی کسی نیست به داد مردم برسه
 • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  2 8
  حقوق های دیگر به زن ها بدید مثل اینکه برای خروج از کشور اجازه نخواهد و .... شما فکر نمی کنید وقتی چنین قوانینی وضع کنید، مردهای وفادار ایرانی و قتی به تمکن مالی برسند و زنانشان هم سن و سالی ازشان گذشته باشه راحت به فکر تجدید فراش بیفتند و مهریه زنی که جوانیش را پای این مرد و زندگیش گذاشته با 10 تا 5تا یا 14 تا سکه بدهند شما یک دلیل بیارید که چرا باید یه دختر ایرانی ازدواج کنه شما چه قوانینی برای حمایت زنان دارید حتی در مواد عقدنامه هست که مرد بدون دلیل هم می تواند زنش را طلاق بده اما یک زن...... آیا زنان ایران واقعا نفقه ماهیانه به صورت پول در زندگی مشترک دریافت می کنند، آیا زنان ایران از کارهای منزل و شیر دادن به فرزندانشان اجتناب می کنند یا بابتش پول دریافت می کنند؟؟؟؟؟؟؟؟ شما دارید ارزش زن را نابود می کنید چنانچه روسپی گری ارزش بیشتری نسبت به خانه داری و زندگی داشته باشد
 • مهراد IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  2 1
  قلم در دست نا اهل همین میشه که هر کسی به خودش اجازه میده حرف بزنه... جناب وکیل گویا واقعیت جامعه رو درک نکردن
 • سعید IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  2 2
  اصلا قانون حق نداره مرد رو برای هدیه زندانی کنه،،،،بعدشم میاد میگه دینه یا صداقه و....،،،،الکی خودشو برا زندانی کردن مرد توجیه میکنه،،،تفرقه بنداز حکومت کن،،آخوندهای انگلیسی
 • مسعود IR ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
  2 0
  سلام،به نظر من به قضات یاد بدید شرع رو رعایت و اجرا نیازی به چیز دیگه نیست زنی که میره همزمان با ۳نفر صیغه و عقد دائم میشه و قاضی رای به پرداخت مهریه میده و حتی توجه به استفتائات مراجع و رهبری نمیکنه و میگه اگه حرفشون درسته خودشون بیاند رای بدند میشه همین، تو رو قرآن این قضات رو براشون کلاس توجیهی بزارید،از نظر اخلاقی درست نیست شرعی که میفرمایند حرامه، خدا لعنت کنه این قضات رو، زن خودشون میشه با۳نفر ازدواج کنه؟
 • رضا IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
  2 1
  ازدواج سیاه
 • بی نام DE ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
  1 1
  با سلام با نگارش حق اجرا مهریه در زمان طلاق به عهده مرد است در عقدنامه رسمی و محضر مشکل حل می شود
 • متوسل IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
  0 1
  مهریه در موارد فوت همسر و... هم هست که این قانون این مسایل رو نادیده گرفته. چرا راه دور بریم؟ مثلا برخی از همسران شهدا حق حضانت فرزندشون رو در برابر مهریه از خانواده همسرشون تونستن بگیرن. با تصویب این طرح دادن مهریه برای خانواده همسر متوفی آسون میشه و بچه رو از همسر متوفی به راحتی می گیرند. بنابراین در حالی که حقوق مهمی مثل حق طلاق و حق حضانت با مرد یا خانواده مرده، این تک حقی که اسلام به زن داده رو هم بگیریم، بی عدالتی محضه. ثانیاً طراحان این قانون رسما میگن مهریه یک هدیه و هبه است. خیلی جالبه که نمی دونن مهریه طبق نظر اسلام هدیه نیست! بلکه یک حقه! حق زن در برابر ازدواج. حتی اگر هدیه هم بود، که نیست، کسی حق نداره برای هدیه سقف تعیین کنه. بالا رفتن تورم رو بهانه کردن برای این طرح. و حال آن که قیمت ۱۴ سکه، تقریبا همیشه و با هر تورمی معادل ارزان ترین پراید بوده. در کل اگر به مجموعه قوانین مربوط به زنان نگاه کنیم می بینیم که: ارث زنان نصف مردان، دیه زنان نصف مردان، حق طلاق و حق حضانت هم با مردان است. حالا پایین آوردن اجباری حق مهر یا صداق برای همه به طور یک
 • قاسمی IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
  1 0
  مهریه تبدیل شده به ابزاری برای سو استفاده و چپاول !! ازدواج جرم نیست !!اگر زوج دارایی دارد بسم االله هر چقدر طلب دارید وصول کنید 1000 سکه خود را بردارید !! ولی وقتی مردی ندارد بر چه اساسی باید تاآخر عمر بدهی که بر اساس فقط حرف چند نفر که دور هم جمع شده اند و برای خود بریدند و دوختند را بپردازد !! اگر در این بین مالی ردوبدل شده بود بله این حرف درست بود ..آخر با این سنت اشتباه کاری میکنید که هیچ جوان عاقلی پا در این میدان مین نگذارد !!آخر کدام انسان عاقلی میاد در ابتدای جوانی خود را 1000 سکه بدهکار کند حال هزار سکه هم نگوییم بگوییم 110 سکه که شما میفرمایید آخر کدام جوانی 110 سکه دارد در این روزگار !!مهریه حق نیست !!برادر من نیمه عمرش تمام شده و هیچ اقدامی برای ازدواج نمیکند دلیلش را میپرسیم میگوید مگر دیوانه شده ام !!راست میگوید کدام عقل سالم شب را کنار بزرگترین طلب کار زندگی اش بر بالشت میگذارد !!برادر من این 14 سکه هم که میگویید برای جوان امروز که هیچ ندارد خیلی زیاد است ..14 سکه امروز میشود 200میلیون تومان از کجا بیاره یک جوون ..آخر برچه اساسی ازدواج در قانون جرم شناخته میشود !!
 • IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  1 0
  مهریه نه اسلامی است و نه شرعی بلکه یه بدهی کذایی است که کلا باید حذف بشه و آنهایی که سهیم بودن در زندانی کردن مردان به خاطر مهریه باید محاکمه وتاوان پس بدهند . با این حماقت ها مردان را نابود وبرای نظام و مملکت دشمن نتراشیده بسه دیگه .