دنیای آشفته جعل در روی وب، تلاش های دروغ پردازانه برای هجو تشیع، و آلت دست شدن ما در نقل این مزخرفات، داستانی شگفت و نشانی دیگر از رواج خرافه در عصر ماست

باز هم مشغول خواندن بیشتر و بیشتر دایرة‌ المعارف تشیع بودم. مدخلهای خوبی از نویسندگان برجسته دارد، اما گاه چنان سطح کار سبک و بی معنا و همراه با دروغ پردازی می شود که آدمی فقط و فقط می تواند سر خود را به دیوار بکوبد و از نهاد خود آه بر کشد.
حمیدرضا پهلوی که این روزها، دست هایی برای مسخره کردن دین و تشیع و کتاب، او را به یک مؤلف بزرگ شیعی تبدیلش کرده اند، و صحنه دروغ پردازی سایت ها را با این دروغ پردازی ها آراسته اند، نامش در دایرة المعارف تشیع ذیل مدخل کسروی آمده است.
در مدخل کسروی در دایرة المعارف تشیع در میانه بحث در باره کسروی و فعالیت های علمی که از سوی حاج سراج انصاری و دیگران علیه او بوده است ـ همه اینها مربوط به سالهای 1322 ش تا 1325 است ـ یک مرتبه نام حمیدرضا پهلوی فرزند کوچک رضاشاه به میان می آید.
به چه مناسبت؟
به این مناسبت که حمیدرضا پهلوی (م 1371ش) در سیزده سالگی ـ این نویسنده برجسته شیعی (در آینده) که به گفته یک سایت مؤلف بیش از پنجاه کتاب در حوزه علم و ا سلام و تشیع و فقه و علوم دیگر است ـ شعری در نقد کسروی گفته که هر کلمه آن حکایت از معنایی عمیق در نقد اندیشه های او دارد.

در دایره المعارف تشیع آمده است: هجویه: شاهزاده حمید رضا پلهوی که در این هنگام نوجوانی سیزده ساله بوده و خاطره تبعید خانوادگی به جزیره موریس وی را افسرده ساخته بود، پس از سرودن این هجویه فصل نسخه ای از آن را نیز برای خود کسروی فرستاده که به سختی او را خشمگین نمود [!!؟؟]: از جمله اشعار این هجویه این است:
کسروی دانی چه باشد؟ کسر ِ رای و کاستی
زآنکه بُنیاد دروغش بشکند از راستی
طاق کسرا چون ترک برداشت از میلاد نور
کسر دارد کسروی تا بشکند این کوه طور
پاک دینی راه اسلام است و رسم مؤمنان
نِی لجنزار دروغ و فحش و کِبر فاسقان
هر که از قرآن و از اخبار معصومان جُداست،
لعن یزدان تا ابد بر روح و جان او رَواست!
شد وطن کسرائیان را جمله در این آب و گِل
در چه جا باشد وطن پس؟ از برای جان و دل
شیخ گوید: تو در این اَوطان ، غریبی ای پسر
لیک، اینجا خو به غربت کرده ای! خاکت به سر
طعم غربت از وطن را چون چشیدی ای حمید
در پناه دین پناهان می توانی آرَمید!
[دایرة المعارف تشیع، ج 14، ص 71]

اکنون گشتی در سایت‌ها بزنید و نام حمیدرضا پهلوی را سرچ کنید.

تنها در سایت http://www.islam-einstein.com با نام دهها کتاب از تألیفات ایشان آشنا می شوید. برخی از این عناوین عبارت است از:


ارائه فرمول فیزیکی طی الارض و روش خمیده ساختن مکان
اسرار علما کیمیاء و فرمول ساختن اکسیر
اشتباه بزرگ ادینگتون و خطای فاحش لانژون در تبیین نسبیت انیشتین
اهرام مصر، معجزه جاوید حضرت ادریس یا همان هرمس کبیر
عنوان دهم از آثار وی حرفهای عجیبی است که نه می شود خندید نه گریه کرد:
برگهایی از ” لومینِس اُشِن” Luminous Ocean یا کتاب بزرگ اسحاق نیوتن، این اثر ترجمۀ توأم با عکس رنگی از برگه های کتابی قدیمی است که آثار آتش و سوختگی در اطراف آن برگه ها هویدا است. من(=کابوک) چندان چیزی از آنها دستگیرم نشد، ولی بخشهایی از متن انگلیسی آن عکسها را توانستم بخوانم که معانی آنها بسیار شبیه به گفته ها و احکام مذهبی ما شیعیان بود… حمید رضا برای من تعریف میکرد که این برگه ها را برخی از نوجوانان نجیب زادۀ انگلیس، در صندوقهای خانوادگی خودشان، برای او پیدا کرده و به او اهدا نموده اند و آنها بقایای کتاب نیوتون (اقیانوس درخشان) است که ترجمۀ انگلیسی همان “بـِحار الانوار” علاّمۀ مجلسی است و حمیدرضا میگفت که: نیوتن قصد داشته انقلاب ناگهانی و تحوّل بزرگ مذهبی در اروپا و جهان ایجاد کند و مسیحیّت و یهودیّت و سایر ادیان را نابود سازد و اسلام و شیعۀ دوازده امامی را جایگزین همگی کند و نوجوانان و جوانان نجیب زادۀ بریتانیا را جذب خود کرده بوده تا از ثروت آنها در این کار بهره ببرد ولی موفق نشده است… و من (=حمید رضا) با جذب مجدّد برخی از جوانان سرمایه دار ایشان، قصد دارم که این طرح را عملی و تمام کنم… از چیزهای عجیبی که حمیدرضا در این کتاب بر آن تأکید دارد و شواهد و مدارکی از این اوراق برای آن جمع نموده است، اینست که میگوید: شاه سلطان حسین صفوی بر خِلاف آنچه که مورّخین بی انصاف نوشته اند، پادشاهی دانشمند و آگاه و مسلط بر علوم مختلف و زبانهای گوناگون – از جمله انگلیسی و فرانسه – بوده و مخفیانه از راه دور با نیوتن همکاری سرّی در این برنامه داشته و نام او بارها در اسناد نیوتون آمده است؛ و برای همین، انگلیسیهای مخالف طرح مذهبی نیوتن، نقشۀ حملۀ افغانها به ایران را – که مرکز این جریانات بوده – طرّاحی کردند و آن قوم پابرهنه را تا بُن دندان مسلـّح ساختند تا به ایران حمله کنند و حکومت صفویّه را ساقط سازند… وگرنه افغانها چنین قدرت نظامی نداشتند که به راحتی ایران ما را فتح کنند…

اما تألیفات دیگر حمیدرضا پهلوی:

تلفن برزخی و روش ساختن آن
ترجمه خلاصه وسائل الشیعه به انلگیسی با عنوان من لایحضره الامام
دلائل حقانیّت دوازده امام شیعیان از کتب عِبری یهودیان و کتب سُریانی مسیحیان،
ردّ بر ملاّصدرا و ابن سینا و سُهرَوَردی و دیگر فلاسفه و تمامی اَتباع ایشان،
الفقه المأثور (=فقه مستند) Supported Jurisprudence، که خلاصه ای فشرده تر، به عربی از همان کتاب “وسائل الشیعة
فیثاغورث Πυθαγορας ، و آگاهی پیشین او از آمدن دوازده امام،


المُسَلسَلُ المُسـتـَسَرّ ُ فی مَن تـَشـَیَّعَ وَ استـَتََرَC.C.S
(= زنجیرۀ مخفی و پنهانی، در معرّفی کسانی که شیعه شده اند ولی اظهار نکرده و پنهان کاری نموده اند)، که از لئوناردو داوینچی ایتالیائی در قرن پانزده میلادی شروع کرده تا آلبرت اَینشتاین آلمانی-آمریکائی در این قرن (=قرن بیستم)… این اثر به عربی و انگلیسی است و گویا حمید رضا وقت نکرده که آنرا به فارسی نیز ترجمه کند… چاپ و انتشار عربی این کتاب توسّط “المکتبة الیَمانیّة” – از شـُعَب انتشارات Z (زِد) در عَدَن/ یمن جنوبی – در همین سال میلادی اخیر 1992 م (سال فوت حمیدرضا) صورت پذیرفت… به گفتۀ حمیدرضا، این “زنجیرۀ سرّی” از اواخر قرون وُسطـَی در اروپا پدید آمده و بسیاری از دانشمندان و روشنفکران آنجا از مسیحیّت و یهودیّت روگردان شده و متوجّه اسلام و مکتب شیعۀ دوازده امامی شده بودند
 

[بماند که یمن جنوبی در سال 1990 از میان رفت و تاریخی که پای این کتاب ضبط شده یمن جنوبی را با تاریخ 1992 نشان می دهد، یعنی تزویر و جعل]

المَضبوط مِن حََرَکاتِ أسماءِ الرّجال، به عربی، که بترتیب الفباء، اسامی رجال حدیث و تاریخ را ثبت نموده تا مردم آنها را صحیح بخوانند؛ مثلاً صحیح در تلفظ اسم شِمر ملعون را “شـَمِر” و در اسم خولی لعین (حامل رأس شریف امام حسین –ع) را “خـَوَلِیّ” ثبت نموده است و… حمیدرضا ظاهراً قصد داشته که این اثر را به آیت الله خوئی – در عِراق – اهداء کند…
[از جلد این کتاب تصویری هم در ذیل نام آن هست که حتی لیبل ثبت کتاب هم به آن چسبیده است!!]

مکاتباتی محرمانه به زبان ایتالیائی، با پاپ ژان پول دوّم – رهبر کاتولیکهای جهان – و نیز با دو شخص ایتالیائی، به نامهای اِدواردو آنیـِلـّی Edoardo Agnelliو لوکا گائتانی (Luca Gaetani) جهت اثبات اسلام آوردن لئوناردو داوینچی و شیعه شدن او،که اسامی این افراد در پشت و یا بالای برگه های بدست آمده، نوشته شده و به سؤالات مطرح شده توسّط ایشان، برای آشنائی بیشتر با شیعه و اسلام و C.C.S.نیز شخصاً پاسخ داده است… از یکی از این مکتوبات، توسّط یکی از همکاران که بر زبان ایتالیائی تسلط کامل داشت، چنین فهمیده میشود که حمیدرضا پهلوی قصد داشته تا با شیعه نمودن فرزندان سرمایه دار کارخانه های اتومبیل سازی اروپا و آمریکا و ارتباط دادن ایشان با برخی جوانان نجیب زادۀ انگلستان، که مخفیانه شیعه شده بودند، پشتوانۀ مالی کلان و هنگفتی را برای توسعۀ جهانی مذهب شیعه، فراهم کند…
مکاتباتی محرمانه با مَلِک فـََیصَل بن عبد العزیز آل سعود، که پادشاه عربستان سَعودی در سالهای 1964 تا 1975 میلادی (1343-1354ش) بود. این نامه نگاریهای پی در پی و غیر علنی، تحت نظارت دو مرجع معروف ایران: آقایان گلپایگانی و شریعتمداری، و توسط حمیدرضا و به زبان عربی صورت میگرفت و آنطور که از جوابهای ملک فیصل بر می آید، حمیدرضا توانسته بوده ملک فیصل سعودی را آنچنان نسبت به وهّابیّت بدبین و متنفر ساخته و به مذهب شیعه علاقمند و متوجه سازد که این پادشاه وعده داده بود تا مذهب وهّابی را از دیار حجاز ریشه کن سازد
و دهها عنوان کتاب دیگر  مثل:

نفس اماره و چگونگی تسلط یافتن بر آن!

به نظر می رسد هیچ هدفی جز مسخره کردن فرهنگ تشیع و دانش اسلامی در پشت سر این دروغ پردازیها در این سایت نیست. زهی خیال باطل که کسی داستان انیشتین و حسابی و بروجردی و امثال این مزخرفات را باور کند.
اکنون می توان دریافت که فضای سایبر تا چه اندازه محل دروغ پردازی شده و ارجاع به آن حتی اگر از سوی کتابی چون دایره المعارف تشیع باشد (که البته نویسنده مدخل کسروی منبع خود را برای شعر حمیدرضا نقل نکرده!) به هیچ روی درست نیست.
 

کد خبر 234115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 25
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • سپیده IR ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  27 1
  سلام.لطفا بگویید دقیقا حرف درست چیست؟حمیدرضا پهلوی انسانی بالهوس و معتاد بوده یا دانشمند و متفکر؟ پروفسور ابراهیم مهدوی کیست و آیا انیشتین در اواخر عمر خود بیانیه راجع به اسلام نوشته است؟
 • بدون نام IR ۱۸:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  31 5
  جناب جعفریان! يادداشتهای اخير ضد خرافی شما را خواندم. بسيار جالب است. کاش به نمونه های داخلی بيشتر بپردازيد که تأثير مهمتری دارد. نمونه های خارجی بيشتر به نمايش شبيه است و اعتنای کسی را بر نمی انگيزد. روزی نيست که از اين جور مطالب روی سايتها نبينيم. آخريش يک روحانی نادان و ابجد خوان و بی دانشی است که دائما درباره مسائل جنسی صحبت می کند. شما را به خدا کاری بکنيد. از ما که کاری بر نمی آيد. تمام سرمايه اين واعظان غير متعظ شده است احاديث. بايد برگرديم به عصر شريف مرتضی و منع قبول اخبار آحاد. متأسفانه عواميت، ذات مراتب تشکّ شده است.
 • بدون نام IR ۰۱:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
  25 14
  می خواهی عقایدت را مسخره نکنند عقاید مسخره نداشته باش.
 • بدون نام IR ۰۱:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
  34 5
  آقا این نوشته چرا یه طوریه؟ یه جوری بی سر و تهه؟ نمیدونم انگار یه متن طولانی تر بوده سر و تهش رو زدید؟ اصلا نمیشه فهمید چی نوشته و چی گفته و منظورش چی بوده
  • بدون نام DE ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
   11 5
   بسیار واضح بود فقط کافیست پیش زمینه ای از این مباحث در ذهن خود داشته باشید با تشکر از آقای جعفریان
 • دبیرخانه دائرةالمعارف تشیع IR ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
  9 2
  استاد گرامی جناب آقای حجت الاسلام دکتر جعفریان با سلام ضمن تشکر از نقد و بررسی جنابعالی توضیحی درباره سبب انتشار چنین مدخلهایی در مجلدات گذشته دائرةالمعارف تشیع به مدیر محترم سایت خبرآنلاین ارسال شد. متأسفانه محدودیت حجم در اینجا، اجازه انعکاس آن را نمی دهد و خوانندگان را به آن توضیح که امیدواریم به زودی در صفحه سایت قرار گیرد ارجاع می دهیم. دبیرخانه دائرةالمعارف تشیع
 • علی IR ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
  8 2
  در متن، بخش اول مربوط به دایره المعارف مورد بحث است، ولی بخش مفصل بعدی، پیرامون یک سایت است، که خواننده ممکن است آنرا هم جزء مندرجات دایره المعارف بپندارد. ضمن اینکه ارتباط دکتر حسابی با انیشتن، که در کنار مطالب فوق "مزخرفات " خوانده شده است، از زبان خود ایشان شنیده شده و جای بحث و تشکیک ندارد.
  • محمد A1 ۲۲:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
   7 0
   من هم موافقم. چون تلفن زدم به دفتر آیت الله بروجردی در قم. تایید کردند که شواهدی بر این مسئله دارن
 • بدون نام IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
  15 2
  چه مدرکی دال بر خرافه و غیر واقعی بودن اینها دارید؟ ممکنست برخی از این ادعاها صحیح باشد.
  • علی IR ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
   2 3
   دوست گرامی، بهترین مدرک، البته در بخشی که به دایره المعارف بر می گردد و نه آن سایت، توضیحی است که دبیرخانه دایره المعارف منتشر کرده است!
  • محمد A1 ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
   2 2
   با نظر علی مخالفم. چون دایرة المعارف تشیع تحت نفوذ عناصر ضد دینی ملی مذهبی هست و شاید اونها از روی دشمنی علیه سجادی چیزی نوشته باشن
 • بدون نام IR ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۸
  10 4
  دکتر جسابی فقط در یک ملاقات با اینشتین فرضیه خود را مطرح کرده و آن دستمایه ای شده برای ساختن داستان هایی در باره آن مرحوم.
 • بدون نام IR ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۹
  13 4
  الان خلاء شریعتی ها و مطهری ها احساس میشه...جناب جعفریان جالبه دوستان برخی سایتها رو به هیچ دلیلی که نه از نظر شرعی و نه از نظر قوانین کشور مشکلی ندارند بی جهت فیلتر می کنند ولی تمام این سایتها به "صدقه سری دوستان"(فقط از خدا می خوام سهوی باشه!) در حال فعالیت هستند...فضای کتاب و کتابخوانی هم به شدت آلوده شده:"101 راه ارتباط با ارواح" "داستانهایی درباره اجنه" "کرامات و معجزات باور نکردنی" که البته اسمها رو از خودم گفتم ولی باور کنید از این جور کتابهای "صد تا یه غاز" مزخرف مثل قارچ داره چاپ میشه و وزیر "ارشاد" ما...ولش کن همین وضع کتاب "دایره المعارف شیعه" لیاقت دوستان رو به حد اعلا نشون میده(البته که دست "استکبار جهانی" حتی از اینجا هم معلومه!)
  • محمدمهدی A1 ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
   1 6
   سلام مطهری ها و شریعتی ها بودند که فرهنگ حکومت سازان رو وارد این مملکت کرده اند! کمی تفکر کافیست که بدانیم در طول تاریخ هر که حمایتی از امام زمان خود کرده کوبیده شده! خدایا قدرت تفکر و فهم رو برما ارزانی کن........ آمین.
 • بدون نام IR ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۹
  3 2
  جالب حو اب ناشر است . مقالات را نخوانده منتشر می کنند. این یعنی دایره المعارف هیچ اعتباری ندار .مثل پارچ ابی که رویش یک .... شناور است . دیگر قابل خوردن نیست.
 • سعید GB ۰۳:۴۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
  3 2
  سلام جناب استاد...لطفا توضیح مفصل تری در مورد حمیدرضا بگید تا ما هم بدونیم که بالاخره طرف چکاره بوده؟دانشمند یا دیوانه؟!!
 • مرزایی A1 ۱۷:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹
  9 0
  واقعا حمیدرضا پهلوی خوب بود یا بد بود؟اگه ادم خوبی نبود چرا فایل 100 صفحه ای اینشتین توی سایت ایت الله بروجردی هست و توی اون فایل از حمیدرضا به عنوان فردی خوب یاد شده؟ من چی کار کنم فردا کنفرانس دارم درباره تشییع انیشتین. موندم حقیقت چیه؟کاشکی یه خورده زبان متن بالاتون قابل فهم برای عوام باشه اخه من درست نفهمیدم چی میگه
 • علی A1 ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۶
  10 0
  به نظر بنده حمید رضا پهلوی خوب یا بد باشد میتواند گفته های خوب داشته باشد و نمی توان او را چون از خاندان پهلوی بود بد دانست
 • محمد A1 ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
  9 2
  چنین چیزی از نیوتون بعید بنظر نمیرسه چون در شرح حالش اومده که فقط حدود دو سال از عمر خودش رو صرف اکتشافات فیزیک و ریاضی کرده و مابقی شصت سال عمرش رو صرف مطالعه در ادیان و الهیات و تواریخ کرده دایره المعارف مصاحب ص3108 و میدونیم که اسلام در عصر نیوتون قرن هجدهم از ادیان زنده و معروف بوده و مذهب شیعه بخاطر مرکزیت ایران صفوی آن دوره یقیناً مورد توجه شخص کنجکاو و دانشپژوهی مثل نیوتون قرار داشته و قطعاً راجع به شیعه هم تحقیقاتی بعمل اورده. این قرینه ی خوبی میتونه باشه که نیوتون با بحارالانوار مجلسی آشنایی پیدا کرده باشه و برای مطالعه و تحقیق، ناچار شده باشه که از مترجمها کمک بخواد چون حجم این کتاب که مهمترین کتاب شیعه هست خیلی زیاده
 • ملکی A1 ۲۰:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
  1 3
  به کسانی که می گویند: "چه دلیلی بر بطلان این حرفها دارید؟" عرض می کنم اولا کسانی که با مسایل تاریخی و کتابشناسی و تراجم و غیره آشنا هستند با خواندن چنین مطالبی یقین به جعلی بودن آن می کنند. برای امثال استاد جعفریان این چیزها روشن است بلکه برای خیلی از افراد تحصیلکرده و زیرک که تخصص اندکی درباره تاریخ تشیع و تاریخ معاصر یا مسایل مربوط به آن داشته باشند دروغین بودن این مطالب روشن است. ثانیا در نگارش دایرة المعارف برای هر جمله باید سند و مدرک و منبع ذکر شود حداقلش اینست که مولفان دایرة المعارف باید تصریح کنند که مثلا فلان نسخه خطی را زد فلانی در تاریخ فلان دیده اند. اینکه همینطوری بدون سند و منبع ادعاهای بزرگ و خنده دار مطرح شود قطعا در یک دایرة المعارف جایز نیست
 • علی A1 ۰۷:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
  10 1
  جناب جعفریان،با گزینش چند مطلب از بخشی از یک وبلاگ اجحافی بزرگ در حق وبلاگ کرده اند.بهتر بود که کل مطالب وبلاگ را از اول کامل میخواندند.حداقل در مورد معراج پیامبر و .....توضیحات نویسنده وبلاگ قانع کننده است.و در مورد صفویه هم جناب آقای عبدالله شهبازی هم معتقدند که صفویه با یک توطئه حساب شده ساقط شده است.در مورد هاوکینگ هم چند سال پیش روحانی از قم به نام مرتضی رضوی با مدارک ثابت کرد که از نظرات او در کیهان شناسی اسلامی دزدی شده است
 • رامین IR ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۷
  7 1
  واقعا مطلبتون گنگ و نامفهوم بود. به نظرتون نقد یا تحلیل مطالب سایت http://www.islameinstein.com با این مقاله مختصری که نوشتین که اونم نصفش نقل قول از سایت مذکوره میسره؟ تحلیل یه مطلب اصولا باید بیشتر و طولانی تر از اون مطلب باشه نه کمتراین موضوع اگه حقیقت باشه که بعیده موضوع قابل تاملیه. اگرم کذب باشه باز باید بیشتر بهش پرداخت چون موضوعی نیست که ساخته ذهن متوهم یه نفر باشه. شدیدا موضوع پرداخته شده اییه و مطمئنا برنامه و هدفی پشتش هست. خیلی راحت ازش نگذرین. شاید کل موضوع سناریویی بیش نباشه ولی تو این سناریو از حقایقی استفاده کردن که خطرناکه. ممکنه برا خیلیا گمراه کننده باشه. مثل شیعه شدن اینیشتین که خیلیا اعتقاد دارن واقعیت داره و اتفاق افتاده. با نقد و تحلیل بهتر موضوع رو شفاف کنید لطفا.
 • بی نام A1 ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
  3 1
  داستان ادواردو انللی وارث سهام خودروسازی فیات را که ده بار تلویزیون خودمان پخش کرده. اینکه شیعه شد به همین خاطر علیهش توطئه کردند و کشتند ... شاید داستان فاطیما اسمی که امروز رایج است ولی خیلیها نمدانند از کجا امد نام روستایی در اپانیا که چند کودک ادعا کردند مریم مقدس را دیده اند و یکیشان که زنده ماند بعداً راهبه شد و قدیسه و به دستبوس پاپ رفت. ولی در صداسیمای ما گفتند اینها حضرت فاطمۀ زهرا ع را دیده و ان یکی هم مسلمان شده است. داستان طولانی ای است. یاد کد داوینچی افتادم. بدرد فیلم ساختن میخورد
 • مهدی RO ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
  9 3
  شواهدوقراین بسیاری درتشیع انشتین وجودداردوبسیاری ازعلمای گذشته ازاین قضیه اطلاع داشتندمنتهابه خاطرحفظ جان انشتین علنا گفته نشدچراکه دربعضی مواقع اظهارایمان خطرجانی دارد.
 • بی نام US ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
  3 1
  متاسفانه امسال جعفریان باید این مسایل را رد کنند چون خودشان با توطئه انگلیس روی کار امده اند