نظر3 نماینده ادوارمجلس درباره رای ممتنع: حذف شدنی است / باید حذف شود

سه نماینده سابق مجلس نظرات متفاوتی درباره رای ممتنع دارند.

می توان رای ممتنع را حذف کرد، اگر مجلس بخواهد!
عبدالله ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجالس هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرآنلاین درباره لزوم وجود رأی ممتنع در تصمصم گیری های نمایندگان به خصوص در حوزه رای اعتماد گفت: نمایندگان آزاد هستند و نمی توان آنها را اجبار کرد و خودشان تصمیم می گیرند.

وی ادامه داد: رأی موافق و مخالف و ممتنع طبق آئین نامه وجود دارد و کاری نمی توان کرد، نماینده می تواند از این حق قانونی خودش استفاده کند ولی در صورتی که مجلس به حذف ممتنع رأی بدهد می توان آن را از آیین نامه داخلی مجلس حذف کرد.
وی که دو دوره نمایندگی مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته است،تصریح کرد: همانطور که می دانید رأیی که در دستگاه زده می شود رأی موافق، مخالف و ممتنع است، معمولا اگر برای طرح یا لایحه ای باشد برای هر موضوعی که اگر یک فوریتی باشد نماینده ها بررسی می کنند و یک موافق و یک مخالف صحبت می کنند و در این بحث کمیسیون امنیت گزارش را می بیند و دولت هم نظرش را می دهد نهایتا نماینده باید تصمیم بگیرد که این طرح یا لایحه مورد قبولش بوده یا نبوده است.
این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر نماینده در این فرایند به موضوع توجهی نکرده باشد یا اینکه توجه کرده ولی به نتیجه ای نرسیده باشد رای ممتنع می دهد. در بحث رأی گیری برای وزرا در کلیاتش 5 نفرمخالف و 5 نفر موافق صحبت کردند و برای هر وزیری یک مخالف و یک موافق صحبت می کند و می تواند بخشی از وقتش را به کسی بدهد. 
نماینده دوره هفتم وهشتم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که وجود رای ممتنع به همین روند دوباره اثر گذار بوده و این موضوع قطعا تغییری نمی کند گفت: در بحث وزرا هر چهار سال یک بار همین نتایج به هر حال رخ می دهد و به نظر می رسد که کلا وقتی که موافق و مخالف صحبت کند و کمیسیون و دولت هم نظرشان را بدهند واقعا می شود رأی داد و ممتنع نبود.این دیگر به خود نماینده ها و تلاش آن ها بستگی دارد.
این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد:با وجود حقی که در آیین نامه به نماینده ها برای ارائه رای ممتنع وجود دارد امانماینده ها باید همت کنند و به نتیجه قطعی برسند زیرا حیف است که بخاطر یک رأی وزیری که می تواند وزارتخانه ای را برای همیشه نجات داده و پایه گذاری کند وبتواند در بحث آموزش پرورش که اصلی ترین وزارت ماست کمک شایانی بکند، از حضور در کابینه ای باز می ماند.
وی گفت: به نظر من در جای حساس سلب رأی اعتماد به وزرا با توجه به این همه مذاکراتی که انجام شد و موافق و مخالف صحبت کرده اند و وزرا وقت را تنظیم کردند و به جای دونفر،چهار نفر برای وزیر صحبت کردند و رئیس جمهور دفاع کرده است ،باید برای نماینده ها مسجل می شد زمانی که می خواهد رأی بدهد ممتنع ندهد و یا موافق و یا مخالف باشد. 

رای ممتنع نمی تواند حدف شود
سید محمد صادق نیرومند نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با اشاره بر این که بایستی در ارای نمایندگان رای ممتنع وجود داشته باشد گفت: به هر حال در نهایت ممکن است تمامی مطالعات و پیگیری های نمایندگان به نتیجه کافی نرسد و در نهایت ناگزیر به انتخاب رای ممتنع باشد و حذف آن درست نیست.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هفتم در گفت و گو با خبرآنلاین ادامه داد: بسیاری از دوستان استدلالشان این است که نماینده بعد از بررسی راجع به یک طرح، لایحه یا شخصی که به عنوان وزیر معرفی شده است به نتیجه می رسد و می تواند رای منفی،مثبت و یا ممتنع داشته باشد و این قانونی است که در مجلس وجود دارد.
نیرومند افزود: بعد از بررسی اگر برنامه ها وسوابق و کارنامه وزیر پیشنهادی نمایانگر این بود که از عهده اداره وزارتخانه ای که قرار است تصدی مسئولیت کند برمی آید با این استدلال که یا او را برای این کار مناسب می بینند یا نمی بینند باید رأی مثبت یا منفی می دهند و با همین استدلال هم گفته می شود که رأی ممتنع ضرورتی ندارد.
نماینده مستقل مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم تصریح کرد:برخی بر همین اساس معتقدند که باید رای ممتنع از از سیستم رأی دهی نمایندگان مجلس حذف شود ولی نظر من غیر از این است و البته دغدغه آنها قابل درک است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هفتم گفت: علی رغم تمام پی گیری هایی که یک نماینده انجام می دهد ممکن است به اقناع نرسد، در ابتدای هر مجلس شما مراسم تحلیف را بجا می آورید و قسم می خورید که مواردی را انجام دهید و یا انجام ندهید. من فکر می کنم اگر برای فرار از زیر بار مسئولیت یک مستمسک باشد این مساله درست نباشد.
وی افزود: اما گاهی اوقات مثل رأی دادن به یک ماده یک طرح یا لایحه یا رأی دادن به رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی یا برای رأی اعتماد به وزیر همه پی گیری های شما به نتیجه مطلوب منتهی نمی شود و شما دچار تردید هستید.
نبرومند گفت: با توجه به اینکه رأی ممتنع یک رأی مخالف تلقی می شود همانطور که یکی از وزرا که آراء ممتنع اش بالا بود اگر یک رأی ممتنع کمتر می آورد در حال حاضر جزو افرادی بود که مورد اعتماد مجلس واقع شده بود و در واقع الان وزیر بود،اما با این حال به نظر من ساز و کاری که به عنوان رأی ممتنع در قانون تعبیه شده است قابل دفاع است. اگر قرار باشد افرادی بیایند و فرصت رأی اعتماد را مستمسک قرار دهند و از زیر بار مسئولیت طفره بروند مورد خدشه است و اما گاهی باوجود اینکه شما همه تلاشتان را کرده اید که در مخالفت یا موافقت درباره یک طرح یا لایحه به یک نظر واحد برسید اما این اقناع حاصل نشده است، رأی ممتنع می تواند کمک کننده باشد.
نماینده سابق مردم نهنبندان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که این مسئله حذف رای ممتنع در برخی از تصمیم گیری های مجلس مساله ای قابل تأمل است و به سرعت نمی توان آن را نفی یا تأیید کرد،افزود:رای ممتنع گاهی می تواند برای تصمیم گیری یک نماینده کمک کننده باشد و این در پارلمان بسیاری از کشورهای دنیا قابل مشاهده است.

رای ممتنع باید از حق رای نمایندگان در رای اعتماد ها حذف شود

ولی اسماعیلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرآنلاین اظهارداشت: می توان رأی ممتنع را تغییر آئین نامه داد و در مورد کابینه برداشت و نظر من این است که آئین نامه اصلاح شود و رأی ممتنع در خصوص کابینه برداشته شود.
وی ادامه داد: در این حالت نمایندگان مجبور شوند بروند به حجت شرعی و قانونی برای رأی اعتماد یا عدم رأی اعتماد برسند، یا به نفع یا علیه آن وزیررأی محکمی داده شود و فایده دیگر آن این است که نماینده دیگر خود را به ممتنع قانع نمی کند.
نماینده دوره هشتم شورای اسلامی با تاکید بر این که رای ممتنع در طرح ها و لوایح بایستی وجود داشته باشد گفت: در مورد رای ممتنع دو بحث وجود دارد، ما از رأی هایی که خارج از رأی به کابینه است نمی توانیم ممتنع را حذف کنیم، بنده از آنجاییکه دوره قبل هم نماینده بودم مواقعی بود که نمی توانستم به نفع یا علیه شخصی تصمیم گیری کنم و از این رو مجبور بودم که رأی ممتنع بدهم تا ضرری به طرح و لایحه ای وارد نشود. بنابراین در بحث های غیر کابینه بایدرای ممتنع وجود داشته باشد.
نماینده گرمی و دشت مغان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بحث های مربوط به کابینه با بحث های دیگردر مجلس فرق می کند. به نظر من اگردر این حالت ممتنع نباشد و بتوانند در آئین نامه تغییر بدهند و قطعا به شناخت وزرا کمک می کند و رأی اعتمادی که وزرا می گیرند یا عدم رأی اعتماد به آنها محکمتر خواهد بود.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در دوره هشتم تصریح کرد:به این ترتیب نمایندگان به یک حجت شرعی و قانونی می رسند ومجبورند که رأی بدهند. اگرنماینده ای وقت بررسی نداشته باشد و بگوید رأی ممتنع می دهم، این شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است اما در مورد کابینه اگر آئین نامه اصلاح شود و برداشته شود به نفع مجلس است اما در بحث های دیگر نمی توان آن را برداشت و در مجلس به قدری طرح و لایحه زیاد است که ممکن نیست تمام نمایندگان با موضوعی موافق یا مخالف باشند و به همین دلیل ممتنع رأی می دهند. به نظر من در این مورد اگر تفکیک شود خیلی بهتر است.

/2727

کد خبر 309985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 3
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • جلال IR ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
  3 0
  در حال حاضر رای ممتنع عملا هیچ فرقی با رای مخالف ندارد یا باید حد نصاب "نصف+1 کل آرا" به "نصف+1 مجموع آرا موافق و مخالف" تغییر یابد و یا آرا ممتنع به نسبت آرا مخالف و موافق، به عونان رای موافق و مخالف تقسیم شود
 • بی نام IR ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
  4 0
  راى ممتنع بايد حذف بشه......خير سرمون نماينده ميفرستيم مجلس برامون قانون وضع كنه نه براي دكور ....بالاخره ادم در مورد هر موضوعي دوتا نظر دا ه يا مخالفه يا موافقه ...بين اين دوتا معني نداره......دادن راي ممتنع خيانت به من و امثال منه كه با يه دنيا اميد و ارزو نماينده انتخاب ميكنيم
 • حسام A1 ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
  4 0
  فكر مي كنم اگر آراي ممتنع تقسيم بر دو شود؛ نصف به موافق و نصف به مخالف اختصاص يابد همه جوانب رعايت مي گردد.