به بهانه بیستمین سال تاسیس کتابخانه تخصصى فقه واصول در قم

آدمى بايد كارها وخصلت هاى خود وپيامدهاى آن را بسنجد وبه رويدادهاى پيرامون خويش ودست آوردهاى آن بنگرد ، تا هر روز بر معرفت وتجربه وكمال او افزوده شود. زيرا زندگى آموزشگاهى است با ابعاد بس ژرف وگوناگون ، واين انسان را بر آن مى دارد كه هيچگاه از دانش وشناخت ومهارت، خود را بى نياز مپندارد.

اين سخنان گهر بار مرجعى گرانسنگ است كه در خانه اى ساده وبدور از كوچكترين آذين وتجملات ساده امروزى ، همچون كوهى مستحكم وقدرتمند در پس شيعيان ونه بلكه مسلمانان جهان وباز نه بلكه به عنوان تكيه گاه هر انسان آزادانديشى ، به نمايندگى از امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف وبا تكيه بر استعانت هاى اين امام بزرگوار در ديدارها، لب به سخن گشوده وفرمايشات معصومين عليهم السلام را با در نظر گرفتن مخاطبان خود ، هريك را به گونه اى كه در خور فهم وانديشه آنان باشد ، به زبان آورده وبر آنها تكيه نمايد.

آرى آية الله العظمى سيستانى بزرگ مرجع جهان اسلام ، با درايت ها وتيزنگرى ها ودورانديشى هاى سياسى واجتماعى وعلمى وجزاينهاى خود ، در گوشه شهر نجف اشرف ودر عراق پرتلاطم وپرحادثه از هررنگ وبو ، گو اينكه در چهره اش آثار رنج وغصه نمايان است ، رنج احساس محنت كشيدن مسلمانان عراق وديگر كشورهاى منطقه ، وهر روز خيل بسيارى از اينان رو به سوى اين تكيه گاه وسنگ صبور نهاده ودرد ورنج ومحنت هاى خود را با اين كهنسال مرجع در ميان نهاده ودل خوش مى كنند كه وى نيز به سخن دل آنان گوش فرا داده وپس از همدردى واظهار ناراحتى از مشكلات آنان ، دست به دعا بر دارد وهمه را دعا كند. مردم در اين شرايط دل خوش دارند كه تنها تكيه گاهى همچون اين مرجع را در ميان خود دارند كه وى را از جنس ونوع خود پنداشته ودعاى وى را تسكين دل هاى مجروح ورنجور خود بشمار مى آورند.

اما اين بزرگ مرد در راستاى خدمت رسانى به مردم در جامعه ودر حوزه هاى گوناگون ، بر اساس وظيفه وقدرت خود ، از پاى ننشسته وبه وسيله دست وبازوى قدرتمند خود ، حجة الاسلام والمسلمين شهرستانى ، وبا افكار وايده هاى گسترده ودورانديشانه اى كه در او وجود دارد به عنوان نماينده تام الاختيار اين مرجع عاليقدر ، دست به اقدامات ريشه اى وبنيادين در بخش هاى گوناگون زده وطى دو دهه ، دهها موسسه وپژوهشكده ودرمانگاه وبيمارستان ودار الايتام وموسسات تحقيقاتى ومركز نجومى وكتابخانه هاى تخصصى تاريخ ومراكز حفظ آثار دست نبشته وخطى اسلامى وشيعى وجز اينها را بوجود آورده است كه هريك در نوع وفعاليت وتأثير گزارى خود يا بى نظير ويا كم نظير بشمار مى آيد.

بدون ترديد در طول تاريخ شيعه ، ما چنين حركت هاى بنيادين واساسى وتأثير گذار در حوزه هاى علميه ونيز خدمت رسانى به آحاد مردم جامعه از دانشگاهى وحوزوى ومردم نيازمند جامعه از نظر رفاهى را از سوى يك نهاد مرجعيت سراغ نداشته وبه اين گستردگى كه فراتر از مرز وبوم عراق وايران بوده وشعبه هاى آن در بسيارى از كشورهاى مهم جهان ، فعاليت نمايد وبه خواستاران وپژوهشگران ، امكانات مورد نيازشان را بدون هر گونه چشم داشت وتبليغى ، ارائه نمايد، را نداشته ايم.

شب پنجشنبه سيزدهم ارديبهشت سال ١٣٩٦ شمسى ، برابر با ششم شعبان المعظم سال ١٤٣٨ هجرى ، در مراسمى  زيبا و با حضور شخصيتهاى برجسته حوزه علميه قم ، وعلماء وانديشمندان وصاحبنظران ودر جمعى صميمى وبرگزيده ، بيستمين سال تاسيس ( كتابخانه تخصصى فقه واصول ) را در ساختمان تازه احداث شده بدين منظور را كه با حضور جناب آقاى شهرستانى وآية الله اعرافى رياست حوزه علميه قم وحضرت آية الله علوى بروجردى ونيز آية الله حاج سيد على ميلانى وديگر برجستگان وستارگان درخشنده حوزه علميه قم ، جشن گرفتند.

اين مركز كه به مديريت توانمند حجة الاسلام مهدى مهريزى بوده ، پس از بيست سال تلاش وپشتيبانى ها وراهنمايي هاى حضرت حجة الاسلام والمسلمين شهرستانى ، امشب طى سخنانى مبسوط ، گزارش زيبا وفرح بخشى را به حاضرين ارائه نمود.

اين مركز كه در شهريور ١٣٧٧ كارآزمايشى خويش را با حدود ٤٥٠٠ جلد كتاب در مساحتى حدود دويست متر مربع آغاز نمود ، پس از بيست سال تعداد كتابهاى تخصصى فقه واصول ،در حدود ٤٢٠٠٠ ، ونشريات با ٣٧٠ عنوان در ١١٦٣٥ جلد، وكتابهاى لاتين در ٥٠٠ جلد، وديسك هاى فشرده در ١٢٠ حلقه ، وبيش از ٥٠٠٠ عنوان پايان نامه ، و٤٣ نسخه خطى ، و٣٠٠ نسخه عكسى، و٥٠٠ كتاب چاپ سنگى ، وبيش از ٢٩٠٠٠ عنوان مقاله وجزاينها ، هم اكنون به نود هزار جلد كتاب در خزانه اين كتابخانه رسيده است.

سالها دست اندركاران با حضور در نمايشگاههاى بين المللى ايران وخارج از كشور ، كه در اين راستا به بيش از بيست كشور خارجى واز آن جمله مصر ، مراكش ، امارات ، عربستان ، لبنان ، سوريه وعراق سفر داشته وكتابها ومنابع مورد نياز خود را جمع آورى كرده وبه اين مركز انتقال دادند.گفتنى است كه هم اكنون در اين كتابخانه تخصصى كه در نوع خود نخستين در جهان اسلام بشمار مى آيد ، از كتابهاى ناياب ونشريات قديمى كشورهايى از جمله مصر ودانشگاه الازهر را به صورت زيراكس ويا كپى تهيه كرده اند.

اين اقدامات وحركت هاى بنيادين فرهنگى ، بدون ترديد در جامعه نقش آفرينى كرده وامروزه ودر عصر گسترش ارتباطات ورسانه ها وفراهم شدن ابزارهاى اطلاع رسانى، هنوز كتاب وكتابخانه ، جايگاه ويژه خود را دارد ، وبلكه مى توان گفت كه در اين راستا مى تواند بهتر نقش آفرين باشد.

ترديدى نيست كه حوزه هاى علوم دينى ، اگر بخواهند همگام با زمان ونشر وترويج فرهنگ دينى بپردازند ، بايد به طور روز آمد ، با تازه ترين دستاوردهاى فكرى بشرى آشنا شوند. واين مطلب خود ضرورت بوجود آوردن چنين مراكز اطلاع رسانى ، بانك هاى اطلاعات وكتابخانه هاى تخصصى را افزون مى سازد.

به اميد موفقيت هاى روز افزون براى دلسوزان اين نوع مراكز خدماتى وآرزوى گسترده تر شدن شاخه هاى فرهنگ خدماتى در همه بخش ها وزمينه هايي كه جامعه ما بدان نيازمند بوده ومى باشد.

کد خبر 662183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =