تیتر سه وبلاگ‌ها

  • ما و کرونا

    ما و کرونا

    انسان از ابتدای حیات خود طیف متنوع و گسترده ای از واکنش ها را در برابر مرگ نشان داده است که در دو انتهای آن پذیرش و انکار قرار می گیرد که هردو هم وجه فردی و شخصی دارند و هم جنبه ی اجتماعی و فرهنگی.

  • تولّد گورستان

    تولّد گورستان

    بهشت زهرا پنجاه ساله شد.