چهارشنبه 2 آبان 1397

شکوهی، علی

علی شکوهی در سال 1338 در شهرستان بهشهر مازندران به دنیا آمد. او پیش از انقلاب و در جریان مبارزات ملت دو بار در سالهای 54 و 57 دستگیر و 7 ماه را در زندان سپری کرد. وی دارای لیسانس فلسفه از دانشگاه تهران است.