۱ نفر
۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۰
روز مادر به نام او باشد   

برای ولادت حضرت زهرا در تاریخ 30 دی ماه 1400 سروده شد.

فاطــمه فاطم(1) است تو را از نار          رو صــلاحیتــی ز خـــود می آر

گر شفاعت از او تو می خواهی            گــام بهر صــــلاح خـــود بردار

خوش معاشر بود به خرد و کلان         با نــــدیم خودش نـــکو رفتــار

پای صحبــــت نشینی گــر با او             بی گمــان پختـه بینی اش گفتـار

کار در خــــانه همــــره فضــّـه(2)            لحظـــــه ای را نبینی او بیـــکار

دخــت پیغــمبر خــــــدا باشـــد              همســـــر اوست حیــدر کـرار

بود مــــام و دخت و همــــسر              بود در مهــــــربانی او سرشــــار!

یا به ذکر خــــدا بُوَد مشغـــول            یا به فکـــــــر خـــلایق در بـازار

از عملکــــرد او چه می پرســی           هیـــچ نقصی ندارد در کــردار

گُل به زهـــــرا مفتخـــــر باشـد             کی چنیـــن گل بینی در گلــزار

حــــرمت زن ز او مـــایه گرفت            در زمــانی که گشته بود سـربار

مادرش خواند حضـــرت احمــد(3)       بس که بر بـــاب بوده او دلدار

روز مـــادر به نـــام او بــــاشـــد             چون به مردم بوده است غمخوار

در دعـــاها همیشه فـکر همـــــه          کی خودی را بخواند قبل از جار(4)

هر کسی کو بسـازدش خشمگین        بـا غضب از خدا بود سـر و کـار

حـرمت او کسی نمی شکنــــد             مگرآنکس که عاری است از  عار

حـــرمت او به حــق ندانستنـــد            عده ای از حـــــرامی و اشـــرار

در جوانی به سوی حق بشتـافت        بـس که او دیــد از همـــــه آزار

مـشی او بود مبــــارزه با ظلـــم            از خبیــــث و ستمــــگران بیــزار

دوستــــدار فاطــمه مکن تزویر!          مگـذار کار نـادرست در بــــار!

 از نفـــاق و فـــریب کن پرهیــز           بایدت یـــک بُوَد شعـــار و دثار(5)

بدسگــــالی گذار و آدم بــاش            از خوب بودن چرا کنی تو فـــرار

جنس خوبی به مردمان بفــروش      بهـرشان لطف و مرحمت تو بیـار

آدمــی را کجـــــا تبهکــــاری!               کی چنین بوده است قول و قـرار(6)

عمـــر کوتــه بود مواظب بــاش          تا به کی بی جهت دهـی تو شعـار

همه دیدیم«کوید» و اذنـابش(7)      از خلائق چسـان در آورده دمار!

گر بـــه راه درست ره نبــــــری             غصــــه ها بر سرت شـــود آوار(8)!

الحذر از بدیهــــای اینتـــرنت              حمــــله بر ذهـن بدتر از تــاتـــار(9)

ذهـن خود پر مکن ز هر چیـزی         تا به کی مغــــزت دکّة سمســار!

ای«رضا»دست زن دامن زهــــرا       تا سبکبــــــار باشی روز شمـــار

توضیحات:
[1] -در اینجا به معنی بازدارنده و مانع
[2] - نام خدمتکار حضرت زهرا (س)
[3] - پیامبر او را ام ابیها یعنی مادر پدر نامیده بود
[4] -همسایه
[5] - شعار و دثار یعنی جامه رو و زیر: ظاهر و باطن
[6] - بر اساس فطرت خدا از بشر خوبی را خواسته است
[7] - سویه­های کوید 19 یا کرونا
[8] - تعبیری از آیه « ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا»
[9] -یعنی در قبال فواید اینترنت اگر مدیریت نشود ذهن انسان را نابود می­کند

کد خبر 1594973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =