گلستان‭ ‬را‭ ‬خانوادگی‭ ‬بخوانیم؛ جایزه‌ای مردمی برای شناختن سعدی

گزارش روزنامه جام جم از برگزاری جایزه گلستان که محمدرضا زائری، این روزها، هم‌زمان با رمضان ۱۴۰۱ در حال آن است.

امسال‭ ‬دومین‭ ‬دوره‭ ‬جایزه‭ ‬گلستان‭ ‬برگزار‭ ‬می شود . ‬براساس‭ ‬توضیحات‭ ‬حجت الاسلام‭ ‬زائری،‭ ‬ماجرا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬گسترده‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬به دنبال‭ ‬آن‭ ‬خانه نشینی‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬قرنطینه ‭ ‬طولانی‭ ‬و‭ ‬تعطیلی‭ ‬مدارس‭ ‬و‭ ‬اجتماعات،‭ ‬احساس‭ ‬کرد‭ ‬مردم‭ ‬جامعه،‭ ‬به خصوص‭ ‬بچه ها‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬انزوای‭ ‬ناخواسته ‭ ‬گرفتار‭ ‬شده اند‭. ‬همین‭ ‬امر‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬زائری،‭ ‬اسباب‭ ‬و‭ ‬بهانه ای‭ ‬طراحی‭ ‬کند‭ ‬برای‭ ‬جلب‭ ‬مردم‭ ‬به خصوص‭ ‬کودکان‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬فعالیت‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬مشارکتی . ‬فعالیتی‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬خانواده،‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬نشاط‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬ جمع‭ ‬کند‭.‬

بخشی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬ماجرا‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زائری،‭ ‬دغدغه‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬داشت؛‭ ‬کمرنگ‭ ‬شدن‭ ‬ارتباط‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬ادبیات‭ ‬کلاسیک‭ ‬فارسی‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬می گوید‭: ‬اهرچه‭ ‬پیش تر‭ ‬می رویم‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬کمرنگ تر‭ ‬می شود‭. ‬تعداد‭ ‬غلط هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نوشته های‭ ‬نسل‭ ‬جدید‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬همین طور‭ ‬نا آشنایی‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬مشاهیر‭ ‬و‭ ‬شخصیت های‭ ‬ادبی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬مشهود‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نسل های‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تحصیل‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬دبستان‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬کلیله‭ ‬و‭ ‬دمنه،‭ ‬مثنوی،‭ ‬دیوان‭ ‬حافظ‭ ‬یا‭ ‬گلستان‭ ‬سعدی‭ ‬آشنا‭ ‬می شدند‭ ‬و‭ ‬بخش هایی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بر‭ ‬بودند‭. ‬نگران‭ ‬این‭ ‬فاصله‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬فکر‭ ‬می کردم‭ ‬باید‭ ‬کاری‭ ‬کرد‭ ‬بچه ها‭ ‬آشنایی‭ ‬بیشتری‭ ‬با‭ ‬گلستان‭ ‬سعدی‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭.‬

حجت الاسلام‭ ‬زائری،‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬پویش‭ ‬جایزه‭ ‬گلستان‭ ‬را‭ ‬راه‭ ‬انداخت. ‬او‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬اول،‭ ‬پیشنهادش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬برخی‭ ‬نهادهای‭ ‬فرهنگی‭ ‬مطرح‭ ‬کرد‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬با‭ ‬مسوولان‭ ‬کانون‭ ‬پرورش‭ ‬فکری‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان،‭ ‬مسوولان‭ ‬شبکه‭ ‬نهال‭ ‬و‭ ‬پویا‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظرش‭ ‬می رسید‭ ‬می تواند‭ ‬کمک کننده‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬نرسید‭. ‬اشاید‭ ‬خواست‭ ‬خدا‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬پویش‭ ‬جایزه‭ ‬گلستان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سازمانی‭ ‬اجرا‭ ‬نشود‭. ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬به ناچار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬صفحه‭ ‬اینستاگرام‭ ‬خودم‭ ‬شروع‭ ‬کردم‭. ‬برای‭ ‬اطلاع رسانی‭ ‬اولیه‭ ‬از‭ ‬مخاطبان‭ ‬صفحه‭ ‬خواستم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬مرا‭ ‬یاری‭ ‬کنند‭. ‬انتظار‭ ‬هم‭ ‬نداشتم‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬گسترده ای‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬اما‭ ‬خوشبختانه‭ ‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬خیلی ها‭ ‬شرکت‭ ‬کردند‭.‬

جایزه‭ ‬گلستان‭ ‬به صورت‭ ‬مشارکتی‭ ‬تامین‭ ‬می شود. ‬افراد،‭ ‬موسسات‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬فرهنگی‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬می دهند‭ ‬و‭ ‬رقمی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬ماه‭ ‬مبارک‭ ‬رمضان‭ ‬جمع آوری‭ ‬می شود‭ ‬که‭ ‬در نهایت‭ ‬به‭ ‬برگزیدگان‭ ‬این‭ ‬جایزه‭ ‬تعلق‭ ‬می گیرد. ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬مبلغ‭ ‬جایزه‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬پنج‭ ‬میلیون‭ ‬تومانی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬پیش بینی‭ ‬کرده‭ ‬بودیم‭ ‬به‭ ‬۵۰‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬توانستیم‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬شرکت کنندگان‭ ‬در‭ ‬مسابقه‭ ‬جایزه‭ ‬بدهیم،‭ ‬مخصوصا‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬که‭ ‬مخاطبان‭ ‬اصلی‭ ‬ما‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پویش‭ ‬جایزه‭ ‬گلستان،‭ ‬بسیاری‭ ‬استقبال‭ ‬کردند‭.‬ ‬

تلفیقی‭ ‬از‭ ‬معارف‭ ‬دینی‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬شیرین‭ ‬فارسی

سعدی‭ ‬از‭ ‬یک سو‭ ‬ادبیات‭ ‬تعلیمی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬کاربرد‭ ‬محتوای‭ ‬آموزشی‭ ‬آن‭ ‬کاملا‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬روزمره‭ ‬کاملا‭ ‬محسوس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬توصیه های‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬محتوای‭ ‬دینی‭ ‬و‭ ‬معرفتی‭ ‬سعدی‭ ‬در‭ ‬گلستان‭ ‬به گونه ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گویی‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬مبارک‭ ‬رمضان‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬معارف‭ ‬دینی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مخاطب‭ ‬ارائه‭ ‬می کند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬زیبایی‭ ‬کلام‭ ‬سعدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬طراوت‭ ‬و‭ ‬شادابی‭ ‬امروز‭ ‬زبان‭ ‬فارسی‭ ‬ما‭ ‬حاصل‭ ‬کار‭ ‬سعدی‭ ‬و‭ ‬امثال‭ ‬اوست‭.‬ب‭ ‬این‭ ‬توضیحات‭ ‬حجت الاسلام‭ ‬زائری‭ ‬است‭ ‬درباره‭ ‬انتخاب‭ ‬گلستان‭ ‬سعدی‭ ‬برای‭ ‬برگزاری‭ ‬یک‭ ‬پویش‭.‬

ادر‭ ‬طول‭ ‬قرن ها‭ ‬همچنان‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬سعدی‭ ‬صحبت‭ ‬می کنیم،‭ ‬طراوت‭ ‬و‭ ‬حلاوت،‭ ‬جذابیت‭ ‬و‭ ‬زیبایی‭ ‬زبان‭ ‬سعدی‭ ‬به خصوص‭ ‬در‭ ‬گلستان‭ ‬به‭ ‬ترتیبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می تواند‭ ‬الگویی‭ ‬برای‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬ادبیات‭ ‬فارسی‭ ‬باشد‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬بابت‭ ‬اگر‭ ‬کسی‭ ‬با‭ ‬ادبیات‭ ‬سعدی‭ ‬انس‭ ‬بگیرد،‭ ‬رویکرد،‭ ‬علاقه،‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬سلیقه‭ ‬ادبی اش‭ ‬ارتقا‭ ‬ پیدا‭ ‬می کند‭. ‬

تزائری‭ ‬پویشی‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداخته‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬تاثیرگذاری اش‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭ ‬اما‭ ‬می داند‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬شبیه‭ ‬افروختن‭ ‬شمعی‭ ‬در‭ ‬تاریکی‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬رابطه‭ ‬می گوید‭: ‬ابه‭ ‬اندازه‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬داریم‭ ‬مخاطب‭ ‬را‭ ‬دعوت‭ ‬می کنیم‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬حرکت،‭ ‬یک‭ ‬اقدام‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬کوشش‭ ‬موثر‭. ‬همیشه‭ ‬پویش ها‭ ‬و‭ ‬چالش ها،‭ ‬نقش‭ ‬جرقه‭ ‬را‭ ‬دارند‭. ‬اگر‭ ‬بتوانم‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬سهم‭ ‬خودم‭ ‬و‭ ‬بضاعت‭ ‬اندک‭ ‬خودم‭ ‬این‭ ‬جرقه‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کنم،‭ ‬اگر‭ ‬کودک‭ ‬یا‭ ‬نوجوانی‭ ‬علاقه مند‭ ‬شد،‭ ‬بقیه‭ ‬آثار‭ ‬کلاسیک‭ ‬فارسی،‭ ‬گلستان‭ ‬سعدی‭ ‬و‭ ‬بقیه‭ ‬ادبیات‭ ‬کلاسیک‭ ‬فارسی‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کند،‭ ‬این‭ ‬پویش‭ ‬کار‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬مثل‭ ‬بچه هایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬کتاب‭ ‬پی نما‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬کمیک استریپ‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬کتابخوانی‭ ‬علاقه مند‭ ‬شوند‭. ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬قدم‭ ‬اول‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قدم های‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬خودشان‭ ‬بردارند‭.‬ب

گلستان‭ ‬را‭ ‬خانوادگی‭ ‬بخوانیم

سال‭ ‬گذشته،‭ ‬آغاز‭ ‬دیباچه‭ ‬گلستان‭ ‬به‭ ‬مسابقه‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭. ‬شرکت کنندگان‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ویدئوی‭ ‬یک دقیقه ای‭ ‬می گنجید‭ ‬از‭ ‬بر‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشتند‭ ‬و‭ ‬ویدئوی‭ ‬اجرایشان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هشتگ‭ ‬جایزه‭ ‬گلستان‭ ‬بارگذاری‭ ‬کردند‭. ‬امسال‭ ‬اجرای‭ ‬ادامه‭ ‬دیباچه‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬اباران‭ ‬رحمت‭ ‬بی حسابشب‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دقیقه‭ ‬ویدئو‭ ‬بگنجد،‭ ‬به‭ ‬مسابقه‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬همه‭ ‬مخاطبان‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬سنی‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬شرایطی‭ ‬خواسته‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬بخش‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬بخوانند‭ ‬که‭ ‬داوری‭ ‬آثار‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬پیچیده‭ ‬نشود‭. ‬امسال‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬ویدئوها‭ ‬با‭ ‬هشتگ‭ ‬جایزه‭ ‬گلستان‭ ‬بارگذاری‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬شرایط‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬مسابقه‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭.‬

زائری‭ ‬درباره‭ ‬واکنش‭ ‬مخاطبان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬می گوید‭: ‬ایکی‭ ‬از‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقابت‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬جذابیت‭ ‬داشت،‭ ‬مشارکت‭ ‬خانوادگی‭ ‬بود‭. ‬خانواده ها‭ ‬برای‭ ‬ساخت‭ ‬ویدئوها‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬مشارکت‭ ‬می کردند‭ ‬به خصوص‭ ‬کودکان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬خانواده ها‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬ویدئوی‭ ‬یک دقیقه ای‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬ماه‭ ‬رمضان‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬توانسته‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬خانواده ها‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬نشاط‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭. ‬برخی‭ ‬خانواده ها‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬نشسته‭ ‬بودند،‭ ‬گلستان‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬بستگان‭ ‬و‭ ‬آشنایان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬دعوت‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭.‬ب

حجت الاسلام‭ ‬زائری‭ ‬و‭ ‬همراهانش‭ ‬در‭ ‬برگزاری‭ ‬پویش‭ ‬جایزه‭ ‬گلستان،‭ ‬سه‭ ‬معیار‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬داوری‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته اند‭: ‬ااولی‭ ‬حفظ‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬صحیح خوانی‭ ‬بخش‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬گلستان‭ ‬است‭. ‬دومی‭ ‬خلاقیت‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬ویدئو‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سومین‭ ‬معیار‭ ‬که‭ ‬جزو‭ ‬معیارهای‭ ‬اصلی‭ ‬نیست‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬برابر‭ ‬برای‭ ‬انتخاب‭ ‬نهایی‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬می گیرد،‭ ‬میزان‭ ‬توجهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کاربران‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬ویدئوها‭ ‬نشان‭ ‬داده اند‭.‬

‭ ‬زائری‭ ‬می گوید‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬که‭ ‬اهل‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬ادب‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شاعران‭ ‬و‭ ‬نویسندگان‭ ‬و‭ ‬روزنامه نگاران‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬ادب،‭ ‬داوری‭ ‬مسابقه‭ ‬را‭ ‬به عهده‭ ‬گرفتند‭ ‬اما‭ ‬چون‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬اجاره‭ ‬نگرفته‭ ‬بود،‭ ‬اسامی‭ ‬داوران‭ ‬اعلام‭ ‬نشد‭.‬

‭ ‬او‭ ‬توضیح‭ ‬می دهد‭: ‬ادر‭ ‬حال‭ ‬رایزنی‭ ‬با‭ ‬داوران‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬برسیم،‭ ‬اسامی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭. ‬داوران‭ ‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬همکاری‭ ‬دارند‭ ‬به صورت‭ ‬رایگان‭ ‬فعالیت‭ ‬می کنند‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬مبلغی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬توسط‭ ‬علاقه مندان‭ ‬و‭ ‬خیرین‭ ‬اهدا‭ ‬می شود‭ ‬به‭ ‬جایزه‭ ‬برگزیدگان‭ ‬اختصاص‭ ‬می یابد‭.‬

سعدی‭ ‬نباید‭ ‬مهجور‭ ‬بماند

جایزه‭ ‬گستان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬همت‭ ‬عالی‭ ‬برگزار‭ ‬می شود‭ . ‬زائری‭ ‬از‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬علاقه مند‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پویش‭ ‬هستند،‭ ‬درخواست‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬دغدغه مند‭ ‬وارد‭ ‬میدان‭ ‬شده اند‭. ‬او‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬می گوید‭: ‬اکسانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬جایزه‭ ‬مشارکت‭ ‬کرده اند،‭ ‬از‭ ‬تنوع‭ ‬جالبی‭ ‬برخوردارند‭ ‬مثلا‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬مبلغی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جایزه‭ ‬را‭ ‬دفتر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬علمای‭ ‬معروف‭ ‬هدیه‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬ایرانیان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬هم‭ ‬مشارکت‭ ‬داشتند‭. ‬طیف های‭ ‬گوناگونی‭ ‬در‭ ‬تهیه‭ ‬جایزه‭ ‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬مشارکت‭ ‬کرده اند‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬مختلفی‭ ‬هدیه‭ ‬داده اند‭ ‬از‭ ‬۱۰میلیون‭ ‬تومان‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬۱۰۰هزار‭ ‬تومان‭. ‬برای‭ ‬برخی‭ ‬مشارکت کنندگان‭ ‬فقط‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬حرکت‭ ‬فرهنگی‭ ‬حمایت‭ ‬کنند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬توانشان‭ ‬نبود‭ ‬رقم‭ ‬سنگینی‭ ‬بپردازند‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬میزان‭ ‬که‭ ‬توانستند‭ ‬در‭ ‬تهیه‭ ‬جایزه‭ ‬این‭ ‬مسابقه‭ ‬مشارکت‭ ‬کردند‭.‬

زائری‭ ‬تصریح‭ ‬می کند،‭ ‬از‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬جایزه‭ ‬مشارکت‭ ‬کرده اند،‭ ‬نامی‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬نیامده‭ ‬تا‭ ‬شبهه‭ ‬تبلیغ‭ ‬ایحاد‭ ‬نشود‭.‬بت پویش‭ ‬جایزه‭ ‬گلستان‭ ‬تازه‭ ‬کارش‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬زائری،‭ ‬سال ها‭ ‬طول‭ ‬خواهد‭ ‬کشیده‭ ‬تا‭ ‬کارش‭ ‬با‭ ‬گلستان‭ ‬تمام‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬عده ای‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرده اند‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گلستان‭ ‬این‭ ‬پویش‭ ‬برای‭ ‬سایر‭ ‬آثار‭ ‬کلاسیک‭ ‬زبان‭ ‬فارسی‭ ‬هم‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کل،‭ ‬ماموریتش‭ ‬ترویج‭ ‬ادبیات‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬کلاسیک‭ ‬باشد‭.‬

زائری‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬پیشنهاد‭ ‬توضیح‭ ‬می دهد‭ :‬ااگر‭ ‬این‭ ‬کمپین‭ ‬برقرار‭ ‬بماند‭ ‬بی تردید‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬راهی‭ ‬نمی ماند‭ ‬جز‭ ‬رفتن‭ ‬سراغ‭ ‬سایر‭ ‬آثار‭. ‬سال‭ ‬اول‭ ‬این‭ ‬کمپین‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بضاعت‭ ‬بسیار‭ ‬محدود‭ ‬اجرا‭ ‬کردیم‭ ‬اما‭ ‬امسال‭ ‬گستردگی‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬بیشتری‭ ‬مواجه‭ ‬شده ایم‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬این‭ ‬پویش‭ ‬توسعه‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬ناچار‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬همین‭ ‬کار‭ ‬شویم‭ ‬ولی‭ ‬درباره‭ ‬این که‭ ‬از‭ ‬گلستان‭ ‬سراغ‭ ‬سایر‭ ‬متون‭ ‬کلاسیک‭ ‬برویم،‭ ‬مردد‭ ‬هستم،‭ ‬چون‭ ‬سایر‭ ‬آثار‭ ‬شعرای‭ ‬کلاسیک‭ ‬تا‭ ‬اندازه ای‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬است،‭ ‬مثلا‭ ‬دیوان‭ ‬حافظ‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬خانواده هاست‭. ‬حداقل‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬شب‭ ‬یلدا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جمع های‭ ‬خانوادگی‭ ‬شعری‭ ‬از‭ ‬حافظ‭ ‬خوانده‭ ‬می شود‭. ‬برای‭ ‬شاهنامه‭ ‬فردوسی‭ ‬هم‭ ‬بنیاد‭ ‬فردوسی‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬فعالیت هایی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ترویج‭ ‬شاهنامه خوانی‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬گلستان‭ ‬سعدی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬مهجور‭ ‬مانده‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬زائری‭ ‬برای‭ ‬گلستان‭ ‬سعدی‭ ‬برنامه‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬اپیشنهاد‭ ‬کرده ایم‭ ‬مردم‭ ‬روز‭ ‬اول‭ ‬تیر‭ ‬که‭ ‬بلندترین‭ ‬روز‭ ‬سال‭ ‬است،‭ ‬برنامه ای‭ ‬برای‭ ‬خواندن‭ ‬گلستان‭ ‬برگزار‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بلندترین‭ ‬شب‭ ‬سال‭ ‬حافظ‭ ‬می خوانیم‭ ‬در‭ ‬بلندترین‭ ‬روز‭ ‬سال‭ ‬هم‭ ‬سعدی‭ ‬بخوانیم‭. ‬امیدوارم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بابت‭ ‬سال‭ ‬پربرکتی‭ ‬باشد،‭ ‬سالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بلندترین‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روزش‭ ‬با‭ ‬حافظ‭ ‬و‭ ‬سعدی‭ ‬همراه‭ ‬می شویم‭.‬

/6262

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1624183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =