تیتر سه وبلاگ‌ها

  • نژاد، ملیت و جام جهانی فوتبال

    من از ارادتمندان علی مطهری نماینده‌ نازنین مردم تهران هستم از آن رو که معتدل و معقول می‌نماید، دور از حاشیه و هیاهوی جناح‌های سیاسی است، متشخص و دلیر است و همیشه کوشیده انعکاس صداهای خاموش جامعه باشد، امری که او را در موقعیت خود منحصر و برجسته جلوه می‌دهد منتها چند روز پیش، در سایت‌های خبری، اظهارنظری از ایشان منتشر شد که گویا نشان از سوءتفاهمی بالنسبه همه‌گیر داشت.

  • شیر بی‌یال و دم و اشکم!

    عقل سلیم -اگر باشد- سانسور را در چهارچوب محدود و معینی می‌پذیرد و اهل معرفت اذعان دارند که محصول ترکیب عقل سلیم و چهارچوب و هدفمندی، می‌تواند سودمند باشد.