تیتر سه وبلاگ‌ها

  • بدعت بی‌سابقه در قانون‌گذاری

    در جلسه ۹ خرداد ۱۳۹۷، هیأت رئیسه مجلس از سوگندهایی که به اجرای آیین ‌نامه داخلی و قانون اساسی یاد کرده‌­اند تخلّف و ۲ قانون آزمایشی مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را که دوران اعتبار آن‌­ها سپری شده و با جان، مال و آزادی شهروندان کشور ما سر و کار دارند در چند سطر قانونگ‌اری به قانون دائمی تبدیل کردند.

  • نقد طرح ۲ فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان

    روز ۲ اسفند ۱۳۹۶ طرحی با عنوان مزبور تنظیم و به امضای ۷۰ تن از نمایندگان رسید. سرانجام امضاهای این طرح ۲ فوریتی روز ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ به ۲۰۶ مورد رسید.