تیتر سه وبلاگ‌ها

  • ایران در افکار عمومی مسقط!

    ایران در افکار عمومی مسقط!

    بعد از مرخصی سالانه از ایران برگشته بودم به مسقط شهری که بیش از یک دهه است در آن زندگی می کنیم.

  • ترس در دیوارۀ کارون ٣

    ترس در دیوارۀ کارون ٣

    در یک بهار در اواخر دهه هفتاد خورشیدی رودخانه کارون با سیل عظیمی خروشید تا میزان آوردِ آب تا حدود ۳۰ برابر مقدار معمولی آن در محل کارگاه سد و نیروگاه کارون ٣ در منطقه ایذه خوزستان افزایش پیدا کند.