تیتر سه وبلاگ‌ها

  • آقای نماینده! به کجا چنین شتابان؟

    آقای نماینده! به کجا چنین شتابان؟

    موضوع سیلی یک نماینده مجلس به سرباز ( که امیدواریم صحت نداشته باشد) به قدری شرم آور و سخیف است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.

  • آیا مجلس انقلابی بازی خواهد خورد؟

    آیا مجلس انقلابی بازی خواهد خورد؟

    این روزها صداهایی عوام پسندانه از دستگاه‌های اجرایی و تقنینی شنیده می‌شود که واقعاً تعجب آور است البته آنچنان هم تعجب آور نیست چرا که به طور کلی شعارهای پوپولیستی در کشور ما به خوبی جواب می‌دهد و همواره عده کثیری را با خود همراه می‌کند.

حسینی جبلی، رضا

متولد: ۱۳۴۷- حقوقدان و سردفتر اسناد رسمی. سوابق: مدرس دانشگاه. نماینده حقوقی دستگاه های دولتی. جانشین و مدیر منابع انسانی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و شرکت نفت فلات. بازرس و رییس هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن. رییس هیأت مدیره شرکت تعاونی فراگیر ملی ستبر جنوب