حسینی جبلی، رضا

متولد: ۱۳۴۷- حقوقدان و سردفتر اسناد رسمی. سوابق: مدرس دانشگاه. نماینده حقوقی دستگاه های دولتی. جانشین و مدیر منابع انسانی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و شرکت نفت فلات. بازرس و رییس هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن. رییس هیأت مدیره شرکت تعاونی فراگیر ملی ستبر جنوب

تیتر سه وبلاگ‌ها